Eğitim Programımız

 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE YAKLAŞIMI

  Proje yaklaşımlı eğitimin genel amaçları,çocukların zihinsel,duygusal,ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek,eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktır.Proje yaklaşımının uygulandığı anasınıfında öğretmenler kendilerini öğrenme sürecinde çocuklar ile öğrenen ve keşfeden birer birey olarak kabul eder.sonuçtaki başarı ve mutluluk birlikte yaşar.

  Proje çalışmaları tüm sınıf ya da sınıf içinde bir grup tarafından yapılır.Proje çalışmalarının temel özelliği çocuklar yada öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkında sorulara yanıt bulmak için yoğunlaşılan bir araştırma olmasıdır.


  PROJE YAKLAŞIMLI PROGRAMLARIN FAYDALARI:

  - Bellek, algı ve problem çözme becerileri geliştirir.
  - Günlük yaşamla ilgili çeşitli rolleri oynamaları için olanak sağlar
  - Çocukların bilimsel düşünce aşamaları geliştirir,onları araştırmaya özendirir
  - Sosyal davranışları geliştirir
  - Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurabilme olanakları sunar
  - Kitap, insan, internet vb. kaynakları arama ve kullanabilme becerisi kazandırır
  - Duygu ve düşüncelerini grafikle ifade etme (açıklayıcı çizim ya da resimler)becerisi kazandırır.
  - Çalışmalarının sonucunda elde ettikleri ürünleri paylaşarak özsaygıyı kazanır.
  - Etkinliklere etkin katılım sağlanarak,kendi kendine bilgiyi elde etme ve kalıcı öğrenmeyi destekler
  - Çeşitli etkinliklere (dramatik oyunlar,sözlü anlatım,resim-çizim ve üç boyutlu çalışmaları içeren sanat etkinlikleri,şarkılar,oyunlar,gezi ,gözlem ve deney gibi bilim etkinlikleri)katılarak kendini ifade etme becerisini ve kendine güven duygusunu geliştirir.

  İYİ BİR PROJE ÇALIŞMASININ İZLEMESİ GEREK AŞAMALAR

  - Konuyla ilgili gerekli çalışma yapılmadan önce öğretmenlerimizin gözetiminde çocuklarımıza hayali resim çizdirilir.
  - Ele alınan proje konusunun gerçek resimlerine bakılarak resimler yapılır.
  - Proje konusu kapsamında ilgili kişi ya da nesnenin sınıfta bulunması ve davet edilmesi
  - Davet edilen kişiye sorulacak olan soruların belirlenmesi
  - Ele alınan proje kapsamında içerikteki tüm yeni sözcüklerin öğrenilmesi
  - Gezi düzenlenmesi
  - Gezi dönüşü sınıfta değerlendirme toplantısı yapılır.
  - Ele alınan proje drama ile sonlandırılır.

  Proje yaklaşımı çocukların farklı konular hakkında bütünü görmelerine yardımcı olan bir eğitim metodudur. Bu nedenle çoğu eğitim programı proje yaklaşımını benimser ve bu yaklaşımı müfredatın bir parçası haline getirir.Aileler proje yaklaşımlı eğitimde önemli bir rol sahiptirler. Projenin gerçekleşmesi ve öneminin gereğince anlaşılabilmesi için ailelere büyük görev düşüyor. Proje süresince çocuklara ailelerin yardımcı olması hem öğretmenin hem de çocuğun daha verimli çalışmasını sağlayacaktır, unutmayın...